Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010 στις 9:52 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

I did some work in the blog today, adding labels , profile picture and profile details (this is just in the Hellenic language for now). So if you want to read only the posts written in english you can bookmark the page with the label "In english too"

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers