Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 στις 11:01 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

The KTM Freeride 350 was the one more bike I had to have, but until the presentation of the Freeride 250. I do not have any experience in off-road riding, minus the last mile to the deserted beach, but KTM has a series of three episodes on that.
Do not forget to turn the english subtitles on, if you do not understand german.Η KTM Freeride 350 ήταν η άλλη μια μοτοσυκλέτα που έπρεπε να έχω, αλλά έως την εμφάνιση της KTM Freeride 250. Δεν έχω καμμιά εμπειρία στην εκτός δρόμου οδήγηση, εκτός από τα 2χλμ έως την έρημη παραλία, αλλά η ΚΤΜ έχει μια σειρά τριών επεισοδίων για αυτό.
Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τους αγγλικούς υπότιτλους αν δεν καταλαβαίνετε γερμανικά.

στις 9:17 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

It is not safe to operate your cellphone while riding, but smartphones can utilize their apps for your own good while you are riding, or suddenly stop doing it. "REALsafe" is an app that can understand whether you had an accident with your motorcycle and makes contact with the emergency medical services.
It costs £25 for a 12 month subscription and the service is available in the UK.

>> Read about other emergency realated applications of technology: QR code in helmet.

>> Read about other motorcycle related apps: Diablo Superbiker app , GaugeFace.Δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο μας όταν οδηγούμε τη μοτοσυκλέτα, αλλά τα έξυπνα κινητά μπορούν να λειτουργούν τις εφαρμογές τους για το δικό μας καλό ενώ εμείς οδηγούμε, ή σταματάμε απότομα να οδηγούμε. Η "REALsafe" είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να καταλάβει αν ο χρήστης της έχει εμπλακεί σε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του και ειδοποιεί τις υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών.
Η ετήσια συνδρομή κοστίζει £25 και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

>> Διαβάστε για άλλες εφαρμογές ανάγκης της τεχνολογίας: QR code in helmet.

>> Διαβάστε για άλλες μοτοσυκλετιστικές εφαρμογές για το κινητό σας τηλέφωνο: Diablo Superbiker app , GaugeFace.

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 στις 10:33 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

If you can't wait to watch the "Baker vs Marquez", the Superfinale starts around the 1:02:00 mark.Αν αδημονείτε για τον αγώνα "Baker vs Marquez", ο τελικός "Superfinale" αρχίζει περίπου στο 1:02:00.

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014 στις 10:27 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

This is a bold statement since we are a dozen days into 2014, but I really like this one. It is a board track racer based on a Puch X30.
Find out more about it here (1977mopeds).Βαριά δήλωση αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στις πρώτες ημέρες του νέου έτους και υπάρχει χρόνος να εμφανιστούν πολλές εξαιρετικές μοτοσυκλέτες. Υπάρχει χρόνος ακόμη και για να φτιάξω ο ίδιος μια! Αλλά αυτή η board track racer, βασισμένη στο Puch X30, είναι πραγματικά ξεχωριστή.
Μάθετε και δείτε περισσότερα, εδώ (1977mopeds).

στις 10:06 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

A pulse jet motorcycle!

Pulse Jet Motorcycle from Maddox Visual Productions on Vimeo.Κάτι ξεχωριστό για το καλό της νέας χρονιάς. Μια pulse jet μοτοσυκλέτα.

    Followers