Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 στις 11:01 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

The KTM Freeride 350 was the one more bike I had to have, but until the presentation of the Freeride 250. I do not have any experience in off-road riding, minus the last mile to the deserted beach, but KTM has a series of three episodes on that.
Do not forget to turn the english subtitles on, if you do not understand german.Η KTM Freeride 350 ήταν η άλλη μια μοτοσυκλέτα που έπρεπε να έχω, αλλά έως την εμφάνιση της KTM Freeride 250. Δεν έχω καμμιά εμπειρία στην εκτός δρόμου οδήγηση, εκτός από τα 2χλμ έως την έρημη παραλία, αλλά η ΚΤΜ έχει μια σειρά τριών επεισοδίων για αυτό.
Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τους αγγλικούς υπότιτλους αν δεν καταλαβαίνετε γερμανικά.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers