Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 στις 9:17 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

It is not safe to operate your cellphone while riding, but smartphones can utilize their apps for your own good while you are riding, or suddenly stop doing it. "REALsafe" is an app that can understand whether you had an accident with your motorcycle and makes contact with the emergency medical services.
It costs £25 for a 12 month subscription and the service is available in the UK.

>> Read about other emergency realated applications of technology: QR code in helmet.

>> Read about other motorcycle related apps: Diablo Superbiker app , GaugeFace.Δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο μας όταν οδηγούμε τη μοτοσυκλέτα, αλλά τα έξυπνα κινητά μπορούν να λειτουργούν τις εφαρμογές τους για το δικό μας καλό ενώ εμείς οδηγούμε, ή σταματάμε απότομα να οδηγούμε. Η "REALsafe" είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να καταλάβει αν ο χρήστης της έχει εμπλακεί σε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του και ειδοποιεί τις υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών.
Η ετήσια συνδρομή κοστίζει £25 και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

>> Διαβάστε για άλλες εφαρμογές ανάγκης της τεχνολογίας: QR code in helmet.

>> Διαβάστε για άλλες μοτοσυκλετιστικές εφαρμογές για το κινητό σας τηλέφωνο: Diablo Superbiker app , GaugeFace.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers