Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012 στις 7:16 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the video)

Στην αρχή ήταν η Petronas GP1. Μια μοτοσυκλέτα για το motogp την οποία καβάλησε ο Mackenzie στη Sepang το 2001. Αργότερα την ίδια χρονιά αποφασίστηκε η συμμετοχή στο WSBK αντί στο motogp. H μοτοσυκλέτα τώρα, όντας τρικύλινδρη, έπρεπε να περιοριστεί στα 900 κυβικά εκατοστά, αντί των 990 που επέτρεπαν για το 2002 οι κανονισμοί στο πρωτάθλημα των πρωτοτύπων.
Στο πρωτάθλημα WSBK όμως αγωνίζονται μοτοσυκλέτες παραγωγής, οπότε και το 2003 είχαν κατασκευαστεί 75 Petronas FP1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακόμη 75 κατασκευάστηκαν στη Μαλαισία από τη Modenas. Το 2003 όμως στο πρωτάθλημα WSBK επετρέπησαν οι μοτοσυκλέτες 1000 κυβικών εκατοστών, άρα οι Petronas αγωνίζοταν απέναντι σε αντιπάλους που μπορούσαν να έχουν έναν κύλινδρο και 100 κυβικά εκατοστά περισσότερα. Ειρωνία, αν σκεφτείς ότι το αρχικό σχέδιο είχε έναν κινητήρα 990 κυβικών εκατοστών.
Τις αγωνιστικές Petronas τις θυμούνται όλοι να πετάνε φλόγες από τα τελικά των εξατμίσεων, για τις μοτοσυκλέτες παραγωγής όμως, δεν θυμάται κανείς τίποτα. Δεν διατέθηκαν προς πώληση και η τύχη τους αγνοούνταν, μέχρι το 2010. Τότε η MCN δημοσίευσε μια φωτογραφία που έδειχνε 60 μοτοσυκλέτες αποθηκευμένες στο Essex. Αργότερα κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, το οποίο δείχνει περισσότερες μοτοσυκλέτες. Η λύση του μυστηρίου ήταν κοντά.
Οι μοτοσυκλέτες είναι Μαλαισία και διαθέσιμες προς πώληση με το όνομα Μomoto MM1. Τιμές και λοιπές πληροφορίες δεν είναι γνωστές, αλλά εκτιμώ πως θα δημοσιοποιηθούν στην (υπό κατασκευή) ιστοσελίδα της εταιρείας.

>> πηγή της είδησης: Asphalt and RubberIn the beggining was the Petronas GP1. A motogp motorcycle, ridden by Mackenzie in Sepang in 2001. Later that year it was decided to enter it in the WSBK championship, instead of motogp. The motorcycle, which had a trhee cylinder engine, now had to have 900cc. For the 2002 motogp championship the limit were the 990cc.
The WSBK series is for production motorcycles, so in 2003 75 Petronas FP1 were made in UK, and another 75 were made in Malaysia by Modenas. This was also the year when 1000cc motorcycles were allowed in WSBK, so the Petronas FP1 was 100cc and a cylinder short of the limit. An irony, if you think that the original design had an engine with 990cc.
Everybody remembers tthe racing bikes blowing fire through their exhaust pipes, but nobody remembers anything from the production ones. They were not made available to buy and their whereabouts were unknown, untill 2010. Then MCN published a photograph showing 60 motorcycles stored in Essex. Later this video was released, showing more motorcycles. The solution to the mystery was close.
The motorcycles are in Malaysia and are available to purchase under the name Momoto MM1. Price and other information are not known, but I guess they will be available in the (under construction) company's webpage.

>> news source: Asphalt and Rubber

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers