Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012 στις 12:12 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the QR Code)
Aν είστε κάτοχος smartphone είναι πολύ πιθανό να ξέρετε ήδη τι είναι οι κωδικοί QR (Quick Responce Code), μιας και χρησιμοποιούνται συχνά ώστε να σας μεταφέρουν σε μια ιστοσελίδα. Εφευρέθηκαν το 1994 για να παρακολουθούνται τα οχήματα κατά την παραγωγική διδικασία. Σε αντίθεση με τους γραμμωτούς κωδικούς (barcode), οι οποίοι διαβάζονται κατα μήκος, οι κωδικοί QR διαβάζονται σε δυο διαστάσεις με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες (περισσότερα: Wikipedia).
Ένα αυτοκόλλητο κολλημένο στο κράνος με τις πληροφορίες σε QR code, του ιατρικού ιστορικού που χρειάζονται τα Επείγοντα, θα διευκόλυνε ίσως στην περίπτωση ενός ατυχήματος. Εντόπισα ήδη δυο τέτοιες υπηρεσίες. Μια συνδρομητική στη Γαλλία (Code d’Urgence, via), και μια της Airoh. Είστε όμως ήσυχος με το ιατρικό σας ιστορικό τόσο εκτεθιμένο; Ακόμη και αν έχουν ληφθεί κάποιες προφυλάξεις(στην περίπτωση της Airoh ένα αυτοκόλλητο καλύπτει μερικώς τον κωδικό QR).
(O κωδικός QR της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παρόντος ιστολογίου)
QR Code generator
(The QR code for this blog's URL)

If you use a smartphone, chances are that you are already familiar with the QR Codes (Quick Response Codes), since they are used to direct you in a webpage. They were invented in 1994, in order to track the vehicles while they are manufactured. Contrary to the barcode, which contain information in their length only, the QR codes are two dimensional, so they can store more data (for more info: Wikipedia).
A sticker in the helmet with the necessary medical information in QR code, could prove useful in the ER in case of an accident. I was able to find two such services. One in France with an annual fee (Code d’Urgence, via), and one by Airoh. But would you be ok with your medical record exposed? Even if some measures have been taken (in the Airoh's sticker another sticker is partially covering the QR code).

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers