Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012 στις 6:53 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the video)
Αυτό το παπάκι έχει υποστεί εκτεταμένες μετατροπές ώστε να γίνει το cafe(ή μήπως κακκάο;) racer που βλέπετε στο βίντεο που ακολουθεί. Το ντεπόζιτο έχει μετακομίσει εκεί που περιμένεις να το βρεις σε μια μοτοσυκλέτα, υπάρχει ένα νέο υποπλαίσιο το οποίο στηρίζει ακόμη και τα rear sets, ενώ η μπροστινή ανάρτηση με τους οδηγούντες βραχίονες έχει μεταμορφωθεί σε πηρούνι girder.
Μπιζουδάκι.

>> πηγή: KENZ GARAGE, διαμέσου: ChalopyThis Cub has seen many modofications to transform into the cafe (or is it coccoa?) racer you see in the preceding video. The fuel tank is now where you expect to find it in a motorcycle, there is a new subframe, also supporting the rear sets, and the leading link front suspension is now a girder fork.
A skillfully crafted jewel.

>> source: KENZ GARAGE, via: Chalopy

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers