Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012 στις 4:50 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the photo)

Χρησιμοποιώ μια παλαιότερη φωτογραφία γιατί δεν έχω σκοπό να γκρινιάξω. Η άνοιξη ήρθε και ελπίζω σε ευχάριστες μόνο καταχωρήσεις στο ημερολόγιο του Αυγοδάρτη.
Αυτή τη φορά οι σταγόνες είχαν ενωθεί σχηματίζοντας μια λιμνούλα. Επισκέφθηκα το αγαπημένο μου συνεργείο και ο υπαίτος εντοπίστηκε: το λαστιχάκι (O-ring) του αισθητήρα θέσεως των ταχυτήτων.

Stereotypes: Oil Drops and KTM

I am using an older photo because I do not intend to make a fuss about it. Spring is here and I hope to happier entries in the Urban Growlerilla's Log.
So this time the drops were forming a small pool. I went to the shop and the leak was from the o-ring in the gear position sensor.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers