Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012 στις 8:50 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the video)

Όταν στην ταινία σου χρειάζεσαι μια μοτοσυκλέτα, πρέπει να να λάβεις υπόψη σου πολλούς παράγοντες. Για αρχή το μία είναι σχετικό. Το πόσες ακριβώς χρειάζεσαι σχετίζεται με τον αριθμό των σκηνών στις οποίες συμμετέχουν και με το ρόλο τους εκεί. Είναι σταθμευμένη ή πρωταγωνιστεί σε ένα κυνηγητό; Χωράει στις παλλέτες για να μεταφερθεί με αεροπλάνο προς και από την τοποθεσία του γυρίσματος; Και το σημαντικότερο: Θα παίρνει κάθε φορά μπροστά; Οι καθυστερήσεις κοστίζουν(έτσι ακούω τουλάχιστον).
Με όλα τα παραπάνω είναι ίσως απρόσμενη η πρόταση του Justin Kell (Glory Motor Works) στον σκηνοθέτη της ταινίας David Fincher. Αντί να επιλέξει μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα, είπε στο BikeExif, σκέφτηκε ότι η Lisbeth Salander θα είχε μια μοτοσυκλέτα που θα αντιστοιχούσε στα σφιχτά οικονομικά της ως νεαρή, θα ήταν φροντισμένη όμως με τρόπο που να αντανακλά την προσωπικότητα της. Επιλέχθηκε λοιπόν μια Honda από τα τέλη της δεκαετίας του 1960(!), η CL350, φροντισμένη όμως τόσο εμφανισιακά, όσο και μηχανικά για να ανταπεξέλθει στις κακουχίες του γυρίσματος, αλλά και να συμμετάσχει στην εκπαίδευση της πρωταγωνίστριας.

>> πηγή: BikeExif , φωτογραφίεςWhen you need a motorcycle for your movie, there are a lot to take account of. To start with one depends on how you count them. The viewer watches one but the crew needs more. How many exactly depends on the number of the scenes they appear in and their part there. Does she fills the screen or does she take part in a chase? Is she the right size for the pallets so as to be shipped on location and back? And the most important: Will it start every single time? Time is money on the set (at least that is what I hear).
Considering all that you do not really expect which bike Justin Kell (Glory Motor Works) proposed to the film director, David Fincher. Instead of choosing a modern bike, he told BikeExif, he thought that Lisbeth Salander would have an inexpensive older bike that would be customized to fit her personality and her limited financial recourses. So a Honda of the late 60's(!), the CL350, was chosen, but she received good care looks-wise and mechanically, in order to fill the demands of a film shooting, and the riding training of Ronney Mara.

>> source: BikeExif , photos

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers