Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 στις 10:47 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the video)

Χιονίζει πάλι. Φαίνεται ο Φεβρουάριος αποφάσισε να τελειώσει όπως ξεκίνησε, στα λευκά. Αν αυτό επαναλαμβάνεται θα πρέπει να βρούμε ένα άθλημα για την περίσταση..It snows again. I suppose that February decided to leave us the way he came. Dressed in white. If this is going to repeat itself we will have to find a sport for the occasion..

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers