Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 στις 10:04 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the photo)

Όταν τράβηξα αυτή τη φωτογραφία δεν ήμουν σίγουρος ότι έβλεπα καλά. Ένα καθαρόαιμο supersport (ένα Υamaha R6 του 2003/4) με κάγκελα που θα προστάτευαν με ευκολία μια μοτοσυκλέτα adventure.
Μετά θυμήθηκα μια ιστορία που είχα διαβάσει για τη Suzuki XR23B Barry Sheen. Η ομάδα για να βελτιώσει την κατανομή βάρους και να μην σουζάρει η μοτοσυκλέτα, είχε βιδώσει μπροστά στο πλαίσιο ένα κομμάτι από σιδερένιο σωλήνα. Οι Γιαπωνέζοι είχαν δαπανήσει τόσες ώρες και υλικά για να κάνουν τη μοτοσυκλέτα ελαφρύτερη και η ομάδα της πρόσθεσε ένα κομμάτι σίδερο! Είχε αποτέλεσμα όμως οπότε δεν μπορούσαν να πουν κάτι.
Το πλαίσιο του R6 του 2003/4 έχει μόνο δυο κολλήσεις, ενώ ο πρακάτοχος του 16. Αυτό επιτεύχθηκε με την παράγωγή των κομματιών με μια νέα (τότε) μέθοδο χύτευσης.
Ένα τέτοιο μπιζουδάκι λοιπόν δεν χρήζει προστασίας από τους κινδύνους του αστικού περιβάλλοντος;

Manhattan Armour

When I took this photo I was not sure I was really seeing that. A thoroughbred supersport bike (a 2003/4 Yamaha R6) with an engine guard which could make proud any big adventure bike.
Then I remembered a story I read about Barry Sheen's Suzuki XR23B. The bike was wheelie prone, so the team bolted on the front of the frame a metal tube piece to alter the weight distribution. The Japanese mechanics were spending time and money to make the bike lighter and the team was adding weight! It worked though so there was not much to say.
The frame of the 2003/4 R6 has only two welds, the previous one had 16. That was possible with a (then) new casting procedure.
So, I guess a gem like this needs to be protected in the hostile urban environment.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers