Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011 στις 1:07 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the photo)

Στην ταινία «Σκοτεινός ιππότης» όταν στο Τumbler δίνεται η εντολή να αυτοκαταστραφεί, η καταδίωξη συνεχίζεται με το Batpod, το οποίο χρησιμοποιεί τους δυο μπροστινούς τροχούς του Τumbler. Το Batpod είναι βασισμένο σε μια ιδέα του Christopher Nolan, θα μπορούσε να είναι όμως να είναι και βγαλμένο από τη ζωή..
Το 1993 καθώς ο Emil Leray διέσχιζε τη μαροκινή έρημο οδηγώντας το 2CV του, αυτό αρνήθηκε να συνεχίσει. Θα μπορούσε να περπατήσει ως την επόμενη πόλη αλλά απόφάσισε ότι σε τρεις ημέρες θα μπορούσε να φτιάξει ένα άλλο όχημα χρησιμοποιώντας το 2CV του, και έτσι δεν θα χρειαζόταν να αφήσει τα πράγματα του. Με τα εργαλεία που είχε μαζί του του πήρε 12 ημέρες για μια μοτοσυκλέτα που κινούνταν με 20χλμ/ώρα. Το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας είναι βασισμένο στο πλαίσιο του αυτοκινήτου και η μετάδοση της κίνησης έχει μια ξεχωριστή διάταξη. Ο πίσω τροχός παίρνει κίνηση από το διαφορικό όντας σε επαφή με το ελαστικό. Για να είναι δυνατή η μετάδοση της κίνησης όμως το ταμπούρο στο άλλο άκρο του διαφορικού είναι μπλοκαρισμένο . Ευφυές!

>> 2CVpodIn the film “The Dark Knight” when the Tumbler is ordered to self -destruct the chase continues on the Batpod, which uses the two front wheels of the Tumbler. The Batpod is based on a Christofer Nolan’s idea, but these stories, sort of, could be real, too.
In 1993 as Emil Leray was crossing the Moroccan desert his 2CV refused to continue. He could walk to the nearest town but he decided that he could build in 3 days another vehicle using his 2CV, and he could carry his stuff, too. With the tools he had with him it took him 12 days to build a motorcycle capable of moving with 20km/h. The chassis is based in the car chassis and the transmission is quite unique. The rear wheel is turned through the differential by the drum brake, and the friction between them moves the motorcycle. But for this to happen the drum brake in the other side of the differential has to be blocked. Brilliant!

>> 2CVpod


0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers