Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 στις 7:00 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

This is the new Vespa Primavera, carrying the name of the beloved smallframe of the late sixties. Although it looks roomier than the LX model they share the same dimensions, but the Primavera has improved ergonomics.
If you think that the 946 is expensive, which is, but you have fallen for its hornet (vespa) tail, the Primavera comes with the new three valve, four stroke, fuel injected engines in 125 and 150cc, a 50cc two stroke and the most powerful 50cc four stroke in the market.Αυτή είναι η νέα Vespa Primavera, η οποία επαναφέρει το όνομα της αγαπημένης "μικρής" των τελών της δεκαετίας του '60. Αν και φαίνεται πιο ευρύχωρη από την LX έχουν τις ίδιες διαστάσεις, αλλά η Primavera έχει βελτιωμένη εργονομία.
Αν η 946 σας φαίνεται ακριβή, που είναι, αλλά σας αρέσει η ουρά της από σφήκα (vespa), η Primavera φοράει τους νέους τριβάλβιδους, τετράχρονους, ψεκαστούς κινητήρες στα 125 και 150 κυβικά εκατοστά, έναν 50άρη δίχρονο και τον πιο δυνατό 50άρη τετράχρονο της αγοράς.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers