Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 στις 11:30 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

Arturo Magni was managing the MV Agusta racing department in its glory days and then he built some very interesting specials, mostly MV Agustas and Moto Guzzis.
The concept behind this project was simple: to build a streetable classic 1970's MV Agusta, Magni-Style Race Replica using a modern MV 750 F4 engine in an old school package. The motor was found in ebay, Magni supplied the full fairing and the swan-like megaphones, and the rest is .. here.O Arturo Magni διήυθυνε το αγωνιστικό τμήμα της MV Agusta τον καιρό της παντοκρατορίας της, ενώ μετά έφτιαχνε πολύ ενδιαφέροντα σπεσιαλάκια, κυρίως MV Agusta και Moto Guzzi.
Η ιδέα πίσω από αυτό το project ήταν απλή: να κατασκευαστεί μια κλασσική MV Agusta του '70, Magni-Style Race Replica, ικανή να κυκλοφορεί στο δρόμο, χρησιμοποιώντας ένα κινητήρα MV 750 F4 σε ένα πακέτο της παλιάς σχολής. Ο κινητήρας βρέθηκε στο ebay, ο Magni προμήθευσε το full fairing και τα τελικά των εξατμίσεων και τα υπόλοιπα είναι.. εδώ.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers