Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 στις 1:00 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

Days before the announcement that Jeremy Burgees will not be Rossi's crew chief for the 2014 season, Yamaha released this video, shedding some light on how the team works in a racing weekend. How importand are exactly the engine electronics in setting up a motogp bike?Ημέρες πριν την ανακοίνωση ότι ο Jeremy Burgees δεν θα είναι ο αρχιμηχανικός του Rossi για το 2014, η Yamaha δημοσιοποίησε αυτό το video, ρίχνοντας έτσι λίγο φως στο πώς λειτουργεί η ομάδα σε ένα αγωνιστικό τριήμερο. Πόσο σημαντικά είναι τα ηλεκτρονικά που ελέγχουν τον κινητήρα στο στήσιμο μιας μοτοσυκλέτας motogp;

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers