Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012 στις 9:25 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

A proper race in the night, as opposed to a night race as bright as in daylight. John McGuinness racing for the Honda TT Legends team, practising for the endurance race, on a CBR1000RR.Ένας πραγματικός αγώνας τη νύχτα, σε αντίθεση με νυχτερινούς αγώνες σε περιβάλλον λαμπερό σαν ημέρα. Ο John McGuinness για την ομάδα Honda TT Legends team, στις δοκιμές για τον αγώνα αντοχής, πάνω σε μια CBR1000RR.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers