Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 στις 10:38 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

Customizing a cruiser motorcycle is kind of considered a given. The Cobra Special Projects Division took a different route by converting the Honda Shadow RS750 into a scrambler and a Flattracker. The Scrambler is a beautiful bike, but the Flattracker.. I want one.Το να ασχοληθείς με τη βελτίωση της μοτοσυκλέτας σου όταν αυτή είναι cruiser θεωρείται δεδομένο. Το παράρτημα της Cobra για τα Special Projects πήρε ένα διαφορετικό δρόμο μετατρέποντας την Honda Shadow RS750 σε scrambler και σε Flattracker. Η Scrambler είναι μια όμορφη μοτοσυκλέτα, αλλά η Flattracker.. θέλω μια.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers