Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012 στις 9:40 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the video)
Αν έχετε ήδη μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχει τη δυνατότητα λήψης βίντεο. Υπάρχει λόγος λοιπόν για την αγορά πιο εξειδικευμένου εξοπλισμού για τα βίντεο με την μοτοσυκλέτα σας; Αν το αντέχει ο προΰπολογισμός σας, αν ασχολείστε με extreme sports, ή αν απλά θέλετε να κινηματογραφήσετε κάτι τόσο εντυπωσιακό όσο αυτά που θαυμάζετε στο youtube, μάλλον θα χρειαστεί να μελετήσετε λίγο παραπάνω.
Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια κάμερα λοιπόν; Ξεκινώντας από την ανάλυση της εικόνας το χαρακτηριστικό HD 1080 σημαίνει ότι μιλαμε για εικόνα υψηλής ευκρίνειας με 1080 κάθετες γραμμές pixel και 1920 οριζόντιες, αν μιλάμε για εικόνα 16:9. HD 720 σημαίνει αντιστοίχως ανάλυση 1280Χ720. Πρακτικά μιλάμε για εικόνα υψηλής ευκρίνειας μεν, με σημαντικά μικρότερο μέγεθος αρχείου δε.
Σε ότι αφορά το ρυθμό των καρέ ανα δευτερόλεπτο, τα μάτια μας αντιλαμβάνονται ομαλή ροή εικόνας όταν ο ρυθμός αυτός είναι 25. Η δυνατότητα λήψης περισσότερων καρέ ανα δευτερόλεπτο δίνει τη δυνατότητα για προβολή σε αργή κίνηση με ομαλό ρυθμό. Και εδώ όσο μεγαλύτερος ο ρυθμός τόσο μεγαλύτερο το αρχείο. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το οπτικό πεδίο. Το ανθρώπινο οπτικό πεδιο είναι κάτι παραπάνω από 180ο, μια κοινή φωτογραφική μηχανή έχει 60ο και οι εξειδικευμένες μπορεί να φτάσουν και τις 170ο.
Τέλος αν πρόκειται να τοποθετήσε την κάμερα στο κράνος ένας παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι και το βάρος.
Δεν έχω κάποια να προτείνω αν και πολύ συχνά στο διαδίκτυο συναντώ την GoPro.

wide

If you already have a digital camera it is almost certain that it can shoot video. So is there a reason to buy equipment specialized for your moto-videos? If it is within your budget, if you are an extreme-sports regular or you want to shoot something as impresiive as those you can find in youtube, it may need to study a little bit.
So what should I be looking for in the specs? Starting from the resolution HD 1080 means that the image is high definition with 1080 vertical pixel lines. If we are talking about 16:9 image this means that the horizontal pixel lines are 1920. So HD 720 means that the image is high definition with 720 vertical pixel lines and the resolution is 1280X720. Practically it means that the image is still high definition but the file is smaller in MB.
Regarding the frame rate the human eye sees a smooth moving image in the 25 frames per second(fps). More frames per second means we can watch good quality slow motion (eg 60fps).
Another thing to look for is the field of view(FOV). Ours is a bit wider than 180o, a common digital camera is around 60o and the specialized equipment can go as wide as 170o.
In case you want to mount the camera in your helmet you have to take into account the camera weight also.
I am not in position to recommend a camera but while browsing I keep seeing the GoPro

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers