Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 στις 1:02 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

Ιt may not be to everyone's taste but the Boss Hoss has a place in the V-8 week because a) it is a V-8 powered motorcycle, and b) sets the V-8 range between the miniature Moto Guzzi engine and the enormous Chevy engine (named the "small block").Μπορεί να μην είναι κοινώς αποδεκτής αισθητικής, αλλά η Boss Hoss έχει μια θέση στην εβδομάδα V-8 επειδή α) είναι μια μοτοσυκλέτα με κινητήρα V-8, και β) επειδή οριοθετεί το εύρος των V-8 μοτοσυκλετών ανάμεσα στον κινητήρα μπιμπελό της Moto Guzzi και τον θεόρατο κινητήρα της Σεβρολέτ (τον ονομαζόμενο "small block").

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers