Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 στις 10:51 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

When the northern hemisphere tries to make it through the winter, the southern hemisphere enjoys the summer. So the cub in the video is a perfectly timed suggestion for the southerners. I guess that a snowboard will fit in there, too.

The Little Blue C70 from Deus ex Machina on Vimeo.Όταν στο βόρειο ημισφαίριο βιώνουμε το χειμώνα, το νότιο απολαμβάνει το καλοκαίρι. Το παπί του βίντεο είναι είναι μια επίκαιρη πρόταση για τους κατοίκους του νοτίου ημισφαιρίου, λοιπόν. Υποθέτω βέβαια ότι ένα snowboard θα χωρέσει επίσης, χωρίς προβλήματα. Μέχρι τη στάση του ski-bus τουλάχιστον.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers