Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 στις 10:37 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

In the following video the new Super Duke escapes from an Air Force Base. A not so secret one since you can read the address in the title.
But this information will not help you find one. You will not find one in the showrooms either, yet, since this is the prototype. A prototype with a bored out (?) version of the RC8's engine with all the necessary electronics to make it behave itself, it will be possible to deactivate them though. It will even feature anti-wheelie and good luck KTM trying to make it work!
Lets hope that the soda can looking exhaust will make it to the parts catalogue.Στο ανωτέρω βίντεο το νέο Super Duke δραπετεύει από μια βάση της Αεροπορίας. Όχι μια μυστική βάση μιας και θα βρείτε τη διεύθυνση στον τίτλο.
Ακόμη και αυτή η πληροφορία όμως δεν θα σας βοηθήσει να βρείτε ένα. Δεν θα το βρείτε ούτε στις εκθέσεις, αφού αυτό είναι το πρωτότυπο. Ένα πρωτότυπο με υπερκυβισμένο (;) τον κινητήρα του RC8 και όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά βοηθήματα για να τον κρατάνε φρόνιμο (με δυνατότητα απενεργοποίησης). Θα έχει ακόμη και σύστημα να κόβει τις σούζες (anti-wheelie). Καλή τύχη ΚΤΜ στην προσπάθεια σου να καταφέρεις κάτι τέτοιο!
Ας ελπίσουμε ότι το τελικό με σχήμα από κουτάκι αναψυκτικού θα είναι διαθέσιμο στον κατάλογο με τα αξεσουάρ.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers