Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 στις 5:26 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the photo)
Αν ήθελες να "κόβεις δρόμο" κυριολεκτικά, ίσως να σκεφτόσουν ένα όχημα με δραστικές μετατροπές. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες διαθέσιμες (πχ για ποιό σκοπό κατασκευάστηκε) αλλά από ότι φαίνεται μάλλον κάποιος σκεφτόταν το Solex με λάθος τρόπο..

In case you wanted to really "cut through" traffic you might thought of something heavilly modified. There are no details available (eg. its purpose) but as it seems someone was thinking of a Solex in a wrong way..

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers