Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017 στις 10:58 π.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

Although I live in a country here I can ride year-round, I am always open to new ways of enjoying motorcycling. Assembling a bike? Great idea! In the following video James May reassembles a Honda Monkey. It takes him hours, as he admits in the film, but imagine how much more it would take if parts and tools were not tidy and sorted.

Μπορεί να ζω σε μια χώρα όπου είναι δυνατό να καβαλά κανείς σε όλη τη διάρκεια του έτους, είμαι πάντα ανοικτός σε νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τη μοτοσυκλέτα. Συναρμολόγηση; Έξοχη ιδέα! Στο βίντεο που ακολουθεί ο James May επανασυναρμολογεί ένα Honda Monkey. Του παίρνει ώρες, όπως παραδέχεται στο φιλμ, αλλά φανταστείτε πόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαζόταν αν εξαρτήματα και εργαλεία δεν ήταν ήδη τακτοποιημένα.

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers