Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014 στις 12:39 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

While on a weekend-morning ride, I spotted this turbocharged TDM. I could not find out some more information but I am pretty sure that since the air filter is the only obvious clue, this TDM is the source of many surpised looks.

Στη στάση για καφέ μιας πρωινής βόλτας πάρκαρα δίπλα σε αυτό το τουρμπισμένο TDM. Δεν κατάφερα να μάθω περισσότερα για τη μετατροπή, αλλά είμαι σίγουρος πως προκαλεί πολλά βλέματα απορίας, μιας και η φιλτροχοάνη είναι το μόνο προφανές στοιχείο πως κάτι συμβαίνει..

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers