Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011 στις 6:11 μ.μ. Αναρτήθηκε από Spyridontas 0 Comments

(text in english follows the charts)

Σε λίγες ώρες ξεκινάει ο αγώνας της Laguna Seca, αλλά μόλις σήμερα είχα το χρόνο να φτιάξω δυο διαγράμματα, τα οποία δείχνουν την εξέλιξη του αγώνα της προηγούμενης Κυριακής, o οποίος έγινε στην ανατολική Γερμανία. Στο πρώτο φαίνεται ο ρυθμός των επιλεγμένων αναβατών (27:Stoner, 11:Spies, 58:Simoncelli, 35:Crutchlow, 46:Rossi) σε σχέση με το ρυθμό του Pedrosa, ο οποίος έκανε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα (τον 20ό). Στο δεύτερο φαίνονται οι θέσεις των επιλεγμένων αναβατών σε κάθε γύρο. (Όλα τα στοιχεία είναι ανεπίσημα).
In a few hours the Laguna Seca Race starts, but since just today I had the time I didi two charts showing what happened in the race of the previous Sunday, which took place in east germany. The first chart shows the rythm of the chosen riders (27:Stoner, 11:Spies, 58:Simoncelli, 35:Crutchlow, 46:Rossi, compared with Pedrosa's, who had the fastest lap of the race (the 20th). In the second chart the position per lap for the sme riders is shown. (All data unofficial).

0 Responses so far.

Δημοσίευση σχολίου

    Followers